Danmarks Radio

Omlægning fra flow TV til streaming TV er fremtiden for Danmarks Radio. Vi var en del af holdet der byggede backenden til hjemmesiden.

I 2019 lancerede Danmarks Radio deres store satsning DRTV. DRTV er resultatet af Danmarks Radio’s ønske om at omstille sit fokus fra flow-TV til OnDemand-TV. I den forbindelse har Danmarks Radio outsourcet hosting af OnDemand-platformene til to eksterne leverandører. Danmarks Radio skal levere dataen, som leverandøren bruger til at præsenterer indholdet fra Danmarks Radios mange arkiver for slutbrugeren.

DRTVs hjemmeside

Projektet ”OnDemand Catalog Service” havde til opgave at samle dataene fra Danmarks Radio’s mange systemer og remappe dem til en ny datamodel, som udstilles gennem et REST-API. Teamet bestod af syv personer hvoraf de fire var udviklere.

Da Danmarks Radio løbende udvikler og udskifter deres eksisterende systemer, var det vigtigt, at systemet blev bygget agilt, samtidig med at interfacet var konsistent, idet leverandørerne begyndte at udvikle op imod vores API fra et meget tidligt stadie. Continous delivery var derfor nødvendig for at sikre at systemet hele tiden var up-to-date.

Leverandørerne var afhængige af vores delafleveringer. De juridiske aftaler gjorde derfor at der blev sat hårde deadlines på teamet, som alle blev overholdt. 20 teams, udgjorde DRTV projektet, og vores team det eneste der blev færdig til tiden, og uden at arbejde over.

dr bygningen - kunde hos MFD consulting
https://mfd.dk/wp-content/uploads/2020/08/arbejdet-inkluderede-mfd-consulting-1-1.jpg
  • Publishere NuGet pakker
  • Remappe objekter hentet i mongo database og API services, og udstille den nye model gennem Rest-API.
  • Løbende tilpasning af koden til ændringer foretaget i andre projekter, som vi var afhængige af.
  • Koordinering af arbejde på tværs af teams.
  • Integrering af både pull- og push queues.
  • Videreudvikling af eksisterende projekt.
  • Nyudvikling af projekter
  • Continous delivery

Arkitektur:
• Domain Driven Design
• Dependency Injection
• Nunit
• OpenApi/Swagger

Backend:
• C#
• MongoDB
• .Net Framework
• .Net Core
• .Net Standard

Hosting:
• IIS/Windows server,
• IronMQ
• AWS
• ApiGee
• AppVeyor
• TeamCity

Projektværktøjer:
• Visual Studio
• GitHub
• Agile
• Scrum
• Jira

MFD Consulting ApSKontakt oplysninger
Hulbækvej 36, 8830 Tjele
FIND OS HERSOCIALE MEDIER
Find os på de sociale medier

© 2020 Mfd Consulting ApS – CVR: 41 45 39 58