Et af de mest brugte ledelsesværktøj i moderne IT projektledelse er Scrum. Scrum er en agil udviklingsmetode, som blev skab i 90’erne, og er siden blevet justeret og finpusset hen over årene, med den seneste version af The Scrum Guide fra 2017 udgivet af Ken Schwaber og Jeff Sutherland.

Idéen bag Scrum

Udviklingen af software er ofte en en dynamisk og uforudsigelig proces, hvor slutproduktet ikke er endeligt defineret før udviklingen starter. Idet Scrum lægger op til en agil arbejdsgang, der planlægges i kortere intervaller giver det den nødvendige evne til at navigere i ukendt farvand.

Fordele

Scrum er et stærkt værktøj til at styre udviklingsprojekter hvor slutmålet endnu ikke kendes. Her er nogle af fordelene ved Scrum:

  • Fleksible tidsplaner
  • Fleksible deadlines
  • De mange møder giver alle parter overblik over hvor hinanden står

Ulemper

  • Ukendt pris
  • Der holdes rigtig mange møder som tager tid fra udviklingen

Faldgrupper

  • Misbrug af ordet Scrum. Tit hører man om projekter “vi bruger Scrum”. Men ved nærmere eftersyn er der ikke skyggen af Scrum. Scrum er desværre blevet et buzz word, hvor et laissez faire ledet projekt bliver beskrevet som Scrum. Scrum er på ingen måde laissez faire. På trods af den flexible planlægning og ledelse, så er der faste rammer og rutiner. Scrummasterens opgave er netop at sikre at projektet ikke ender i laissez faire.
  • Undervurdering af Scrummasterens opgave.
MFD Consulting ApSKontakt oplysninger
Hulbækvej 36, 8830 Tjele
FIND OS HERSOCIALE MEDIER
Find os på de sociale medier

© 2020 Mfd Consulting ApS – CVR: 41 45 39 58